Czwartek, 17 sierpnia 1939
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1939, nr 226 (17 VIII), POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plac Małachowskiego róg Królewskiej

Zakończone zostały prace budowlane przy naprawie szkód wyrządzonych przez silny pożar w jednym z reprezentacyjnych gmachów Śródmieścia, pałacu Kronenberga. Odbudowano stylowy dach w pałacu Kronenberga na placu Małachowskiego.
Nasz Przegląd” nr 229, sierpień 1939, wolna licencja.

W marcu 1939 pożar zniszczył północno-wschodni narożnik dachu pałacu. We wrześniu 1939 roku gmach spłonął od bomb zapalających. Wypalone mury rozebrano w latach 60. Obecnie w miejscu pałacu stoi hotel Sofitel (dawniej Victoria).

Fotografia

Mrzonki o "wojnie błyskawicznej" - dziennikarz angielski pisze pochwały dla Armji Polskiej Specjalny wysłannik „Daily Express" Sefton Delmer, który zwiedził Niemcy i Gdańsk, nadesłał swemu pismu swoje pierwsze wrażenia po objeździe Pomorza, pisząc: - Wszystko to, co tutaj widziałem, podobnie jak to wszystko, co się słyszy o potędze zbrojnej Polski napawa zaufaniem, gdyż obecnie pewnem jest, że wojna na tym terenie byłaby bardzo długa i trudna i w żadnym wypadku nie byłaby to wojna, którą Niemcy gotowe są zacząć. Ulubionym tematem rozmów niemieckich jest „wojna błyskawiczna" przeciwko Polsce. Po pokonaniu Polski Niemcy zaofiarowałyby „umiarkowane warunki pokojowe" mocarstwom zachodnim. Ten „piękny projekt" jest - jak twierdzi Delmer - niemożliwy do przeprowadzenia, przy czem korespondent angielski daje wyraz przekonaniu, że Niemcy zdają sobie sprawę, że polski żołnierz jest dzielny, dobrze wyćwiczony i dobrze uzbrojony.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1939, nr 226 (17 VIII), POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe