Sobota, 30 września 1939
Stopklatka z filmu "Początek" Reż. Andrzej Kałuszko, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

ul. Puławska 99

W ciągu dnia wczorajszego i dzisiejszego oddziały wojsk polskich ściągane są w dalszym ciągu do wyznaczonych im punktów koncentracyjnych, skąd kierowane są dalej do miejsc przeznaczenia - zgodnie z warunkami układu o  kapitulacji. Żołnierze pochodzący ze wschodnich dzielnic Polski zbierani są w punktach koncentracyjnych na wschodzie miasta.
Kurier Poranny, 1 października 1939

30 września postępuje rozpoczęty poprzedniego dnia wymarsz polskich oddziałów wojskowych z miasta do niewoli niemieckiej: po godz. 7.00 przez ul. Puławską, a po godz. 20.00 przez ul. Wolską poza miasto. 

Zbiory fundacji "Warszawa1939.pl", wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Zbiory fundacji "Warszawa1939.pl", wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

 

Foto Anna Lipiec, wolna licencja

Foto Anna Lipiec, wolna licencja

Fotografia

Spalony Dworzec Tymczasowy.
Stopklatka z filmu "Początek" Reż. Andrzej Kałuszko, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe