Nasz Przegląd – fragment prasowy z 17 sierpnia 1939

Pobierz PDF

Opis

Rejestracja urodzonych w r. 1922

Na murach miasta rozplakatowane zostało Obwieszczenie Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie o powszechnej rejestracji mężczyzn urodzonych w 1922 roku.
Obowiązkowi rejestracji podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 1922 r. zamieszkujący stale w obrębie m. st. Warszawy, przebywający czasowo w Warszawie oraz niemający stałego miejsca zamieszkania w kraju, lub o ile stałe miejsce ich zamieszkania nie jest znane.
Rejestracja trwać będzie od 1-go do 30 września 1939 r., wszyscy podlegający rejestracji obowiązani są zgłosić się w Wydziale Wojskowym Zarządu miejskiego w m. st. Warszawie w terminach i w kolejności ustalonej w planie rejestracji podanej w Obwieszczeniu. Winni niezgłoszenia się do rejestracji w oznaczonym terminie podlegać będą karze aresztu do 2-ch miesięcy i grzywny do 2.000 złotych.

Liczba abonentów telefonicznych w Warszawie

W lipcu r.b. założono w warszawie aparaty 723 abonentom, dzięki czemu 1 sierpnia rb. Stolica liczyła ogółem 76.557 abonentów, którzy dysponowali łącznie 95.356 aparatami. W ten sposób już za kilka miesięcy w Warszawie czynnych będzie 100.000 aparatów telefonicznych.

Zgłaszać postulaty do nowego zimowego autobusowego rozkładu jazdy

Oddział komunikacji samochodowej P.K.P. w Warszawie przystąpił do opracowywania zimowego rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 7 października rb.
W związku z tym oddział zwraca się do mieszkańców osiedli położonych wzdłuż linii obsługiwanych przez autobusy P.K.P., aby w terminie do 25 b.m. nadesłali swe postulaty i uwagi w tej mierze. Postulaty te będą, w miarę możności, uwzględnione podczas opracowania nowego rozkładu.

Licencja / źródło

Nasz Przegląd R. 17, nr 229 (17 sierpnia 1939), POLONA, wolna licencja

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 17.08.1939