Czwartek, 28 września 1939

Kapitulacja

Obywatele!
Miasto nasze zostało doszczętnie zniszczone. Zepsucie wodociągów pozbawiło ludność wody, bez której żyć nie można. Również brak żywności daje się poważnie odczuwać.
Dowódca Armii Gen. Dyw. Rómmel, mając na względzie położenie ludności, z ciężkim sercem postanowił w tej sytuacji zaniechać dalszej obrony stolicy. W tych warunkach ustaje zlecona mi rola Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy, natomiast w związku ze zniszczeniem miasta i z warunkami bytu ludności wzmagają się zadania moje jako prezydenta miasta.
Stefan Starzyński, Prezydent Miasta Warszawy
Fragment odezwy rozplakatowanej 28.09.1939 r i opublikowanej w „Gazecie Wspólnej” 29.09

Prezydent Starzyński w niecałe trzy miesiące od napisania tych słów  został rozstrzelany przez Gestapo. Umowa kapitulacyjna została podpisana o godzinie 13.00 na terenie fabryki "Skoda" na Rakowiu, ze strony polskiej - przez gen. Kutrzebę w imieniu dowódcy armii "Warszawa",  ze strony niemieckiej - przez dowódcę 8. armii gen. Blaskowitza. 

Mapa

1939 2014

Materiały dodatkowe