Warszawski Dziennik Narodowy z 2 września 1939

Pobierz PDF

Opis

Jakie pojazdy mogą poruszać się w czasie alarmu lotniczego

Do swobodnego poruszania się w czasie alarmu lotniczego są uprawnione pojazdy mechaniczne zaopatrzone w biało-czerwone chorągiewki na chłodnicy – wielkości znormalizowanego arkusza papieru.
Prawo do posiadania takich chorągiewek mają pojazdy mechaniczne centralnych władz państwa, komisariatu rządu m. st. Warszawy, urzędu wojewódzkiego warszawskiego, komendy OPL miasta oraz organów kierowniczych OPL.

Nie telefonować w czasie pogotowia OPL

Celem usprawnienia obrony OPL i OPL gaz. wzywa się obywateli w całym kraju do zaniechania podczas alarmów OPL i w 20 minut po alarmie używania telefonów do rozmów prywatnych na sieciach miejscowych.

Odezwa do harcerzy
Stajemy do walki!

Naczelnik Harcerzy w Warszawie wydał w piątek do ogółu harcerstwa rozkaz następującej treści:
Harcerze!
Obejmujcie służbę pogotowia harcerskiego. Każdy staje na wyznaczonym posterunku. Macie zużyć wszystkie te umiejętności, które zdobywaliście przez wiele lat harcerskiego życia i harcerskich ćwiczeń. Gdy bracia Wasi stają do służby żołnierskiej, wówczas wszyscy pozostali wytężają wszystkie siły, aby zastąpić ich i spełnić te służbę, którą dla Polski w tej chwili wykonać trzeba.
Wierzę, że Prawo harcerskie i złożone przyrzeczenie będzie Wam myślą przewodnią.
Wierzę, że zgodnie będziecie kontynuować polskie tradycje skautowej służby, w której poprzednicy Wasi żadnego trudu ani nawet życia nie szczędzili.
Wzywam Was, byście z uczuciem największej odpowiedzialności i największą dokładnością i wytrwałością spełniali każde zadanie. Byście byli przykładem nieugiętej woli i młodzieńczej tężyzny.
Słabość nie będzie miała do Was przystępu. Gdy jedni oddają życie i krew, wówczas nie ma takiego trudu, przed którym byśmy się zawahali. Postawa Wasza w każdym miejscu musi być godna harcerskiego Imienia.
W pełnieniu służby szczególnie wymagam dużej samodzielności i umiejętności zdobycia własnej decyzji nawet tam, gdzie nie ma wyraźnego rozkazu lub rozkaz nie może dotrzeć.
W ten sposób zawsze dobrze, dokładnie i celowo wykonacie zadanie.
Stajemy do walki
Czuwajcie!

Licencja / źródło

Warszawski Dziennik Narodowy, R. 5, nr 242B z 2 września 1939

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 02.09.1939