ABC Nowiny codzienne 2 września 1939

Pobierz PDF

Opis

Ruch uliczny podczas alarmów. Przepustki i opaski

Naczelne dowództwo lotnictwa i OPL komunikuje, że do swobodnego poruszania się na terenie m. st. Warszawy w czasie alarmu lotniczego są uprawnione osoby posiadające specjalne przepustki oraz białe opaski na lewym ramieniu zaopatrzone w okrągłą pieczęć władzy wystawiającej. Prawo do wystawiania powyższych przepustek oraz wydawania opasek posiadają centralne władze państwowe, komisariat na m. st. Warszawę, urząd wojewódzki warszawski oraz komenda OPL miasta Warszawy.

Kopanie rowów na Pradze zostało ukończone

Na terenie centralnej Pragi w XIV kom. OPL roboty są już skończone, w XV kom. wykonano 2 km rowów. W czwartek pracowało ok. 1000 osób. […]
Z Pelcowizny udajemy się na Targówek, gdzie pracuje przeszło 200 osób, wśród których przeważają kobiety. Wykonano tu już przeszło 3000 metrów rowów w 17 punktach.
Targówek przystąpił już do szalowania rowów, przy czym materiał drzewny zdobywa sam, drogą zbiórki wśród właścicieli nieruchomości. Jest to przykład godny naśladowania. Na zakończenie udajemy się na Saską Kępę, gdzie roboty są już na ukończeniu, a część rowów przykryta jest już deskami ofiarowanymi przez miejscowych obywateli, podobnie jak na Targówku.

Spokój w ZOO

Ogród zoologiczny w Warszawie jest czynny normalnie. Wszystkie zwierzęta są dostępne do oglądania przez publiczność. Frekwencja nie zmniejszyła się w najmniejszym stopniu. Zwierzęta nie reagują na hałasy czynione przez krążące samoloty.

Licencja / źródło

ABC Nowiny codzienne 2 września 1939

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 02.09.1939