Kurjer Warszawski 3 września

Pobierz PDF

Opis

Wyjazdy z Warszawy koleją

W związku z ograniczeniem wyjazdów z Warszawy kolejami państwowymi, starostwa grodzkie wydają pozwolenia na wyjazd jedynie w ważnych i niecierpiących zwłoki wypadkach. Należy zgłaszać się do tego starostwa, na którego terenie mieszka się i posiada właściwy dowód zameldowania. Poza tym należy mieć przy sobie dowód osobisty.
Z ważnych, uprawniających do wyjazdu spraw należy wymienić: pogrzeb bliskiej osoby, pozostawienie małoletnich dzieci bez opieki rodziny, wyjście ze szpitala i konieczność powrotu do stałego miejsca zamieszkania itd. Jedynie takie wypadki będą uwzględniane. W innych nie należy się zwracać z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla osób cywilnych w pociągach rozkładu wojennego.
Poza tym starostwa grodzkie wydają przepustki dla udających się w sprawach służbowych i społecznych, o ile udowodnią dokumentami konieczność tego wyjazdu. Funkcjonariusze państwowi (kolejowi, pocztowi, policyjni itd.) zaświadczenia takie otrzymują od swych władz przełożonych. Osoby te nie powinny zgłaszać się do starostw. Osoby, które znalazły się w Warszawie przejazdem i nie były meldowane, winny zgłaszać się do tych starostw, na terenie których leżą dworce, z jakich mają zamiar wyjechać. Przepustki wydawane są jedynie w godzinach od 9 do 14. Przepustki powrotne dla osób prywatnych z reguły nie są wydawane.

Licencja / źródło

Kurjer Warszawski, 1939, nr 243 (3 września), POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 03.09.1939