Express Poranny z 29 sierpnia

Pobierz PDF

Opis

Do obywateli stolicy - przemówienie przez radio prezydenta Starzyńskiego

Prezydent m. st. Warszawy St. Starzyński wygłosił wczoraj przez radio następujące przemówienie: […]
Obecnie dosłownie wszyscy, bez względu na pogodę, stanąć winni do tej pracy, ci którym czas wolny pozwala – winni dać maximum swego wysiłku codziennego, ci zaś, którzy czas zajęty mają inną pracą niezbędną, winni wolne od swych zajęć godziny poświęcić na kopanie rowów.
Akcja ta ukończona być musi zaraz, gdyż inne zadania spadać na nas mogą. Musimy być stale, jak dotąd, zarówno silni, jak zwarci i gotowi – na wszystko. Duch nasz jest doskonały, spokój całkowity – wiemy wszyscy, że oddamy siebie samych, gdy zajdzie potrzeba, dziś oddawać musimy naszą pracę, aby złożyć swoją cegiełkę w budowie obrony Rzeczypospolitej i jej stolicy. […]

Gdy zawierucha rozdzieli rodziny…
Szyldziki dla zabłąkanych dzieci

Jakże często w tłoku, w zamieszaniu giną małoletnie dzieci i jak trudno odnaleźć ich opiekunów.
W związku z pogotowiem obronnym minister opieki społecznej wydał zarządzenie nakazujące zaopatrywanie dzieci do lat siedmiu oraz dzieci głuche, nieme, niedorozwinięte, bez względu na wiek, w płócienny szyldzik o wymiarach mniej więcej 15 cm na 8 cm.
Po wypełnieniu go wyraźnym i możliwie trwałym napisem (atramentem wiecznym lub kopiowym ołówkiem) należy szyldzik mocno przyszyć na plecach do spodniej strony ubrania dziecka.
Niemowlęta mogą mieć szyldziki papierowe, włożone razem z innymi dokumentami do woreczka i zawieszone na szyjce jak szkaplerzyk.
Napis na szyldziku powinien zawierać: imię dziecka – bez zdrobnień, nazwisko z niezmienioną końcówką, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko rodowe matki oraz adres mieszkania z podaniem województwa.
Każde dziecko, bez względu na wiek, o ile pozwala na to jego rozwój umysłowy, należy nauczyć bezbłędnie recytować te wszystkie dane, które zawiera napis na szyldziku.
W razie jakiegokolwiek alarmu należy ponadto zawiesić dziecku na szyję przygotowany poprzednio i zaszyty woreczek na mocnej tasiemce, zawierający najważniejsze dokumenty, a przede wszystkim wypis metryki.

Kobiety a obrona kraju

Organizacja przysposobienia wojskowego kobiet wzywa do zgłoszeń i rejestracji (Żurawia 25 m. 25, w godz. od 11 do 19) kobiety posiadające teoretyczne i praktyczne wyszkolenie gospodarcze. Z kandydatek powstaną kadry do prac aprowizacyjnych.

Punkty werbunkowe P.W.K

Punkty werbunkowe Przysposobienia Wojskowego Kobiet (Ciepła 32 m. 5, Dom Żołnierza na Pradze – pl. Weteranów 4 i Żurawia 25 m. 25 – czynne w godz. 11-19) rejestrują kandydatki do organizacji P.W.K. do szkolenia w zakresie obrony kraju i kobiety chętne do pomocy w pracy organizacyjnej.

Licencja / źródło

Express Poranny, 1939, nr 238 z 29 sierpnia

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 29.08.1939