Rozdawanie chleba przez wojsko niemieckieOpis

Jak Niemcy weszli do Warszawy, to przy domu, gdzie myśmy mieszkali (Raszyńska róg Filtrowej), stał wielki wóz ciężarowy, z którego rozdawali ludziom chleb – robili to niemieccy żołnierze. I z naszego domu bardzo dużo osób poszło po ten chleb. Nie wiem, czy to było jakieś samorzutne działanie Niemców, w każdym razie bochenki świeżego chleba leżały na samochodzie i oni je rozdawali. A potem rzucali, bo się tłum zrobił, bo już głód był wtenczas.
Wywiad z Wiesławą Wnętrzewską, Archiwum Historii Mówionej DSH/KARTA, syg. ISFLDP_056, relację nagrał Paweł Pięciak w 2005 roku.

Zdjęcie zrobione na placu Marszałka Piłsudskiego, w tle ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Licencja / źródło

Zbiory fundacji "Warszawa1939.pl", wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 02.10.1939